Yapılan Değişikliğe ihaleler kısmından ulaşabilirsiniz.DİYARBAKIR 1. KARMA OSB’NİN (1. VE 2. İLAVE) ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ- ZEYİLNAME - 1

10.02.2020 tarih ve 12:00 saati ile

 

ZEYİLNAME -1

Diyarbakır Organize Sanayi Müdürlüğü’nün, 2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen DİYARBAKIR 1. KARMA OSB’NİN (1. VE 2. İLAVE) ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ kapsamında yapılacak yapım işi ihalesi ile ilgili dokümanda aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

Eski hali:

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Benzer İş Gruplarından

- (A) Altyapı İşlerinden III. Grup su isale hatları, IV. Gruptaki içme ve kullanma suyu şebeke işleri ve A IX. Grubu İşler…

Yeni hali:

  1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ de yer alan Benzer İş Gruplarından

- (A) Altyapı İşlerinden III. Grup su isale hatları, IV. Gruptaki içme ve kullanma suyu şebeke işleri , A IX. Grubu İşler ve A XVIII Gurubu iş deneyim belgeleri…

İş bu zeyilname, İhale Dokümanının İSTEKLİLERE TALİMATLAR Kısmının 14. maddesine göre düzenlenmiştir.

 

Yapılan değişikliğe wep sitemizde bulunan ihaleler kısmından DİYARBAKIR 1. KARMA OSB’NİN (1. VE 2. İLAVE) ÜRETİM ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ ulaşabilirsiniz.

10/02/2020