Vali Güzeloğlu, OSB'de sanayiciler ile bir araya geldi

Vali Güzeloğlu, OSB'de sanayiciler ile bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu, "İş Dünyası Buluşmaları" kapsamında Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimini ziyaret ederek, idare binasında sanayici iş insanlarıyla yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

ÜRETİM VE İMALAT, EN ÖNEMLİ BİLEŞKE
OSB toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, yönetim kurulunun hedeflerini anlatarak, "Bilindiği üzere kalkınma eksenli iktisadi politikalarının ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin temel dinamiği olan üretim ve imalat sektörü, ekonomi sisteminin en önemli bileşkesidir. Gerek yarattığı istihdam ile gerekse de sağladığı katma değer ile ülke ekonomisine ve toplumsal refaha katkısı yadsınamayacak bir ekonomik form olan üretim ve imalat sektörünün merkezi ise organize sanayi bölgeleridir. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak bizler de kentimizin refah düzeyinin arttırılmasına ve sağlıklı üretim altyapısının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla elimizden gelen azami gayreti göstermeye çabalamaktayız. Bu amaçla, yönetim kurulumuz ve mütevelli heyetimizle birlikte koordineli çalışmalar yürütmeyi, kalıcı ve sürdürülebilir projeler ile uzun erimli altyapı ve üst yapı sorunlarını çözmeyi başat hedefimiz olarak önümüze koymaktayız" dedi. 
                                        
HER ZORLUĞA KARŞI DİRAYETLİYİZ
Rekabet koşulları ile birlikte piyasa hareketlerine de değinen Odabaşı, şöyle konuştu:
"Kıymetli dinleyiciler; Artan rekabet koşulları ile beraber finans piyasalarının spekülatif hareketleri maalesef en fazla biz üreticileri ve sanayicileri etkilemektedir. Nitelikli ve yüksek katma değerli ürün arzını yaratmakla mükellef olan bizler birçok engeli aşarak yolumuza devam etmek zorunda kalmaktayız. Açıkça ifade etmek isterim ki: Bu tablo bizlerin motivasyonunu kırmak bir yana, tam aksine kentimize ve insanımıza olan sorumluluk duygumuz bizleri her türlü zorluğa ve olumsuzluğa karşı daha dirayetli kılıyor. Gerek iş gücü ihtiyacımızın karşılanmasında, gerekse de ilk elden ürettiğimiz ürünlerin talebinin oluşmasında bizleri olduğumuz yere getiren kentimizin ve insanımızın teveccühleri ile ticaret hayatımızı devam ettirmekteyiz. Bu cihetle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Üretimi ve sanayiciliği bir kültür meselesi olarak ele aldığımızda ise kentimizin geçmişi bizlere ışık tutmaktadır. Osmanlıdan cumhuriyetin ilk yıllarına kadar önemli bir sanayi ve endüstri merkezi olan kentimizin tarihsel arka planı bizler in önemli bir kültürel mirastır."

GENÇ NÜFUS İYİ İŞLER BAŞARACAK
Genç nüfusun dinamizmi ile çok iyi işleri başaracaklarını ifade eden  Odabaşı, "Sayın valim, değerli dinleyiciler;  Sahip olduğumuz genç nüfusumuz da dinamizmi ile iyi işleri başaracağımıza inanıyor ve birlikten doğacak güç ile engellerin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Sözlerimi bitirmeden önce;  Önemle vurgulamak istediğim bir diğer konu ise bizlerin ümitvar olmasında en büyük paya sahip sayın valimizin motivasyonu ve kolaylaştırıcı etkisinin yadsınmaması gerektiğidir. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak altyapı ve üst yapı yatırımlarımızın hızlı ve etkin bir şekilde ihale edilmesi süreçlerinden söz konusu ihalelerin hak ediş aşamalarına kadar her türlü iş ve işlemlerde sayın valimizin göstermiş olduğu ihtimama teşekkürü bir borç biliriz. Yürüttüğümüz çalışmalarda mülkî amirlikten gelen bilgi ve tecrübesi ile ufkumuzu genişletmiş, kaynak yaratılması ve yaratılan kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında bizlere ön açıcı olmuştur" diye konuştu.

Başkan Odabaşı'dan sonra konuşan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu, sanayici ve iş insanlarına toplantının amacını anlattı. 

"BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OSB ALTYAPILARI"
Güzeloğlu, "Gelişme ve kalkınma bağlamında üretimle öne çıkan ve üretim kavramında da sanayi altyapısında da Organize Sanayi Bölgeleri belirgin olan üretim alanlarıdır. Her Organize Sanayi Bölgesi aslında dönen çarkları, tüten bacaları, işleyen ve çalışan makineleri ile iş ve istihdam demektir, gelişme ve kalkınma demektir. Rekabete açık üretim odaklı ve ihracata dayalı bir büyümenin adı demektir. Bu noktada baktığımız zaman Organize Sanayi Bölgelerinin hem sayısı hem de Organize Sanayi Bölgelerinin üretim altyapısı bizim temel önceliğimiz olan konuların başında gelmektedir. Diyarbakır Valiliği görevi ve sorumluluğunu devraldığımız günden bu yana aynı zamanda Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığını da birlikte yürütüyoruz. Bu perspektifte arkadaşlarımızla her buluşmamızda daha rekabetçi daha üretim ve ihracat odaklı bir üretim adına bir dizi temel hem hedefi hem de bununla ilgili gelişmeyi paylaşıyoruz" dedi.

DİYARBAKIR, BÖLGEYİ VE TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI PAZARLARA BAĞLAYACAK
Diyarbakır'ın uluslararası alana açılım yapacak, bölgeyi ve Türkiye'yi uluslararası pazarlara bağlayacak bir merkez olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Sayın Güzeloğlu, “Diyarbakır, gerideki yaklaşık 3 yıla yakın bir süre ciddi anlamda değişim ve dönüşümlerin yaşandığı özellikle kurumsallaşma adına öne çıkan altyapı yatırımlarının gerçekleştiği bir dönem oldu. Şüphesiz bunun çok daha ötesini elde etmek ve gerçekleştirmek amacımız. Özellikle Diyarbakır'ı geleceğe hazırlarken Diyarbakır'ın sadece kendini ve sınırları içerisinde kalan bir alanı değil, özellikle ve önemli uluslararası alana açılım yapacak bölgeyi ve Türkiye'yi uluslararası pazarlara bağlayacak bir merkez olduğunun bilincindeyiz. Tarihten gelen jeostratejik önemi, üretim altyapısı ve zenginliği, yetişmiş insan gücü ve girişimcilik niteliği Diyarbakır’ı bu konuda gerçekten öne çıkartan ve tarihin her döneminde belirgin kılan özellikleridir. Bunun ortaya çıkması ve yeni gelişen pazarlara bir anlamda böyle bir bağlantı kurulması, sadece bu özelliklere sahip olmakla yeterli bir alan değil" ifadelerini kullandı.

"BİLGİ EKONOMİSİNE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"
Bilgi ekonomisine ve bilgiye dayalı bir dönüşüm ve üretim sürecinin yaşandığı günümüzde sektörlerin bu konuya yoğunlaşmaları gerektiğine dikkat çeken Sayın Güzeloğlu, "Aklı egemen kılan ve akılcı olan bir kalkınma ve gelişme stratejisini gerektiriyor. Sadece istemek değil akıl temelinde bu konuda gayret göstermeyi gerektiriyor. Geleceğin dünyasında var olacak ve kalacak alan ve sektörlere dönük bir özellikle yoğunlaşmayı gerektiriyor. Bilgi ekonomisini konuşurken 2050 yılına dönük bütün analizlerde hali hazırda söz konusu olan üretim alanlarının en az yarısının üretim dışı kalacağı kesinlikle tanımlanır ve ifade edilirken şüphesiz bizi geleceğe hazırlarken bu gerçekleri göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu noktada Biz devlet olarak hem girişim adına hem gelişim adına bu konuda öncülük yapmayı temel başlıklarda bütün kurumlarımızda bu sorumluluğu paylaşmayı amaçlıyoruz. Sanayicilerimizin ve işadamlarımızın iş insanlarımızın geleceğe dönük bu hazırlık sürecinde güçlü hazırlamalarını ve tabii sizlerin üzerinden Diyarbakır’ın hazırlanmasını sağlamayı öncelikli sorumluluk olarak görüyoruz. Bütün il müdürlüklerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız bu doğrultuda yeni yüzyılın ve çağın gerektirdiği değişim sürecinde sizlere rehberlik etmeye destek vermeye ve öncülük yapmaya hazır. Tam anlamıyla bir iş birliği, güç birliği ve her şeyden önemlisi gönül birliğini tesis ettiğimiz takdirde ancak hedefe ulaşmamız ve sonuca odaklanmamız mümkün olacak. Bu noktada Diyarbakır’ın bu değişimi başarabilecek bu dönüşümü gerçekleştirilebilecek ve bütün bunlardan sonra hedefini elde edebilecek bir büyük birikimin adı olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. 

"ÜRETİMİ ULUSLARARASI ALANA TAŞIMAK İSTİYORUZ"
Diyarbakır’ın kaybettiği yılları kazanmak ve hızla kalkınma yarışında iddiasını ortaya koymak istediğini ifade eden Sayın Güzeloğlu, “Bunun en büyük şahidi ve göstergesi de siz değerli iş insanları ve sanayicilerimizsiniz. Diyarbakır, üretimini sadece kendisi için değil, ülke adına, uluslararası alana taşımak istiyor. Doğal olarak bölgenin lideri ve merkezi bir kent olarak uluslararası anlamda bir ticaret merkezi ve Türkiye'nin 2023 hedefinin bir taşıyıcı merkezi olmak istiyor. Bu birikim ve zenginlik Diyarbakır'da var. Biz bunu, sizler bunu çok iyi biliyoruz ve artık bu huzur ve güven ortamında Diyarbakır kalkınma adına bu hedeflere en kısa süre içerisinde erişmek istiyor. Bizler de bu isteğin ve heyecanın taşıyıcısı ve tamamlayıcısı olarak hemen her alanda ve sektörel başlıkta gerek Valilik gerek Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı hazırlamak, bununla ilgili beklentileri karşılamak, şüphesiz çok kısa süre içerisinde temel başlıklardaki hedeflere ulaşmak adına bir sorumluluk içerisindeyiz" diye konuştu.

"YAKINDA ENERJİ TEMELİNDE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"
Diyarbakır’ın hedeflerine ulaşmak için hızlı adımlar attığını belirten Sayın Güzeloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bugün Diyarbakır mevcut OSB'nin yanı sıra 2. OSB’nin alt yapısını tamamlayan, üretime açan bir şehirdir. Diyarbakır, yeni bir OSB'nin, Karacadağ OSB başlığında hukuki altyapısını tamamlayan, Tekstil İhtisas OSB’de tahsislerini tamamlayarak alt yapı ile birlikte üst yapı inşaatları bir arada devam eden bir şehirdir. Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği görevini aldığımız an, ilk attığımız imzayla bu kentin çok uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği Lojistik OSB'nin arsasının alımını gerçekleştirdik ve 2020'nin ilk çeyreğinde tahsislerine başlayacak. Diyarbakır, Ergani ve Bismil'de 2, Silvan projesi sonrası için tarıma dayalı gıda ağırlıklı Organize İhtisas Bölgesi'nin hukuki alt yapılarını ve tüzel oluşumunu şu anda hızlı bir şekilde sürdürüp, 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlayacak olan bir şehirdir. Diyarbakır, tarıma dayalı Besi İhtisas Organize Bölgesinde üretim altyapısını zenginleştirecek ve Büyükşehir olarak bizim ortaklık yapısına girerek, çok kısa süre içerisinde Türkiye nezdinde örnek olacak bir alt yapıyı da tamamlayacak olan bir şehirdir. Bu yürüyüşüyle, 2 yıl içerisinde, sırf OSB başlığında 25 bin kişilik doğrudan sigortalı istihdamı gerçekleştirecek olan bir büyük şehirdir.  En az 25 bin kişilik doğrudan istihdamın önemli bir özelliği de bilgi yoğunluklu ve katma değer üreten alanlarda gerçekleşecek olmasıdır."

19/11/2019